หน้าหลัก ไอเท็มมอล เติมเงิน  
 
ID :
Point : 0
Coupon : 0

เปลี่ยนชื่อและเพศตัวละคร

เปลี่ยนชื่อ
ข้อกำหนดการเปลี่ยนชื่อ
1. จะต้องไม่เป็นคำหยาบ ดูหมิ่น หรือผิดในมาตรา ม.112
2. กรุณาออกเกมส์ก่อนทุกครั้งก่อนเปลี่ยนชื่อ หากเกิดอะไรขึ้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การเปลี่ยนชื่อจะมีค่าบริการอยู่ที่ 499 Point
4. ชื่อตัวละครจะต้องมีจำนวน 6-20 ตัวอักษรเท่านั้น
 
ตัวละครที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ :
ชื่อที่ต้องการ :
รหัส PIN :
 

เปลี่ยนเพศตัวละคร
ข้อกำหนดการเปลี่ยนเพศ
1. กรุณาออกจากเกมส์ทุกครั้งก่อนทำการเปลี่ยนเพศ หากเกิดอะไรขึ้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
2. การเปลี่ยนเพศจะมีค่าบริการอยู่ที่ 199 Point
 
ตัวละครที่ต้องการเปลี่ยน :
รหัส PIN :
 

Copyright © Rohan-Battle