หน้าหลัก ไอเท็มมอล เติมเงิน  
 
ID :
Point : 0
Online Point : 0
Donate : 0

Item Mall


Item Mall > ETC
จัดเรียงตาม :
ลดราคา 40%
ไข่มุก
100 60 Points
x1
จำนวน : x25 ชิ้น
Free Point 1 P
Light 30 Slot Bag
0 Points
x1
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Phoenix Fragment
0 0 Points
Phoenix Fragment
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Refinement Stone(100%)
0 0 Points
Using this stone will increase your refinement success rate.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Sealed Hunter Kit (168 hrs)
0 0 Points
Double click the icon to unseal the item.
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Matching Warp Ring
0 0 Points
You'll need this ring to accept the party summon.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Big Catch Fishing Rod(100%)
0 0 Points
Improve your chances of catching something by 100% while fishing.
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Roles of a Guild Master
0 0 Points
Textbook which will holds explains the power and responsibilities of a Guild Master. Required item in guild formation.
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 10 P
Soul of Honor
0 0 Points
Only guild masters can use this, gain 200 guild points.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 60 P
Mind & Body Stone
0 0 Points
Stone necessary to use the guild skill.
จำนวน : x200 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Pet Styling Ticket
0 0 Points
You can style your pet using this item.
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Styling Ticket
0 0 Points
You can style your character using this item.
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Banker's 54 slot bag
0 0 Points
This bag will add 54 slots to your bank slot.
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Reset Skill Stone
0 0 Points
This item will initialize your skill points.
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 500 P
Job Change Stone
0 0 Points
This item allows you to change your 2nd class.
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Reset Status Stone
0 0 Points
This item will initialize your status points you've obtained through leveling up.
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Ancient Skill Enhancement Stone (100%)
0 0 Points
100% chance of Additional skill 1 step up from your 1st enhanced skill status
จำนวน : x10 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Skill Enhancement Stone(100%)
0 0 Points
This item will permanently upgrade your skill level to the next level with 100% probability.
จำนวน : x10 ชิ้น
1

Copyright © Rohan-Battle