หน้าหลัก ไอเท็มมอล เติมเงิน  
 
ID :
Point : 0
Online Point : 0
Donate : 0

Item Mall


Item Mall > ของคราฟ
จัดเรียงตาม :
ลดราคา 20%
Enhancement Crystal
50 40 Points
x1
จำนวน : x12 ชิ้น
ลดราคา 40%
Grade A Plant Solution
50 30 Points
x1
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade B Plant Solution
0 0 Points
x1
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade C Plant Solution
0 0 Points
x1
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade D Plant Solution
0 0 Points
x1
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 500 P
Grade E Plant Solution
0 0 Points
x1
จำนวน : x100 ชิ้น
Option Stone Crystal
50 Points
Can be obtained through option stone extraction.
จำนวน : x250 ชิ้น
ลดราคา 40%
Grade A Diamond
100 60 Points
Can be obtained through gemstone collection.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%
Grade A Mineral Ingot
50 40 Points
Can be obtained through mineral processing.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade B Mineral Ingot
0 0 Points
Can be obtained through mineral processing.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade C Mineral Ingot
0 0 Points
Can be obtained through mineral processing.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade D Mineral Ingot
0 0 Points
Can be obtained through mineral processing.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade E Mineral Ingot
0 0 Points
Can be obtained through mineral processing.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 40%
Grade A Sapphire
50 30 Points
Can be obtained through gemstone collection.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade B Sapphire
0 0 Points
Can be obtained through gemstone collection.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 40%
Grade C Sapphire
50 30 Points
Can be obtained through gemstone collection.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade D Sapphire
0 0 Points
Can be obtained through gemstone collection.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade E Sapphire
0 0 Points
Can be obtained through gemstone collection.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 40%
Grade A Gemstone Essence
50 30 Points
Can be obtained through gemstone processing.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade B Gemstone Essence
0 0 Points
Can be obtained through gemstone processing.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade C Gemstone Essence
0 0 Points
Can be obtained through gemstone processing.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade D Gemstone Essence
0 0 Points
Can be obtained through gemstone processing.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade E Gemstone Essence
0 0 Points
Can be obtained through gemstone processing.
จำนวน : x100 ชิ้น
Grade A Extraction Option Stone
50 Points
Can be obtained through equipment extraction.
จำนวน : x25 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade B Extraction Option Stone
0 0 Points
Can be obtained through equipment extraction.
จำนวน : x25 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade C Extraction Option Stone
0 0 Points
Can be obtained through equipment extraction.
จำนวน : x25 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade D Extraction Option Stone
0 0 Points
Can be obtained through equipment extraction.
จำนวน : x25 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade E Extraction Option Stone
0 0 Points
Can be obtained through equipment extraction.
จำนวน : x25 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade C Crystal
0 0 Points
Can be obtained through weapon extraction.
จำนวน : x250 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade D Crystal
0 0 Points
Can be obtained through weapon extraction.
จำนวน : x250 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade E Crystal
0 0 Points
Can be obtained through weapon extraction.
จำนวน : x250 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade B Crystal
0 0 Points
Can be obtained through weapon extraction.
จำนวน : x250 ชิ้น
ลดราคา 40%
Grade A Crystal
50 30 Points
Can be obtained through weapon extraction.
จำนวน : x250 ชิ้น
1

Copyright © Rohan-Battle