หน้าหลัก ไอเท็มมอล เติมเงิน  
 
ID :
Point : 0
Online Point : 0
Donate : 0

Item Mall


Item Mall > All
จัดเรียงตาม :
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Growth Seal 500% (7 days)
0 0 Points
x1
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 40%
Armor Reinforcement Stone VI
500 300 Points
Permanently increases level of reinforced crafted Armor by 6
จำนวน : x1 ชิ้น
Option Stone Crystal
50 Points
Can be obtained through option stone extraction.
จำนวน : x250 ชิ้น
ลดราคา 40%
Grade A Diamond
100 60 Points
Can be obtained through gemstone collection.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%
Grade A Mineral Ingot
50 40 Points
Can be obtained through mineral processing.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade B Mineral Ingot
0 0 Points
Can be obtained through mineral processing.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade C Mineral Ingot
0 0 Points
Can be obtained through mineral processing.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade D Mineral Ingot
0 0 Points
Can be obtained through mineral processing.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade E Mineral Ingot
0 0 Points
Can be obtained through mineral processing.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 40%
Grade A Sapphire
50 30 Points
Can be obtained through gemstone collection.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade B Sapphire
0 0 Points
Can be obtained through gemstone collection.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 40%
Grade C Sapphire
50 30 Points
Can be obtained through gemstone collection.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade D Sapphire
0 0 Points
Can be obtained through gemstone collection.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade E Sapphire
0 0 Points
Can be obtained through gemstone collection.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 40%
Grade A Gemstone Essence
50 30 Points
Can be obtained through gemstone processing.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade B Gemstone Essence
0 0 Points
Can be obtained through gemstone processing.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade C Gemstone Essence
0 0 Points
Can be obtained through gemstone processing.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade D Gemstone Essence
0 0 Points
Can be obtained through gemstone processing.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade E Gemstone Essence
0 0 Points
Can be obtained through gemstone processing.
จำนวน : x100 ชิ้น
Grade A Extraction Option Stone
50 Points
Can be obtained through equipment extraction.
จำนวน : x25 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade B Extraction Option Stone
0 0 Points
Can be obtained through equipment extraction.
จำนวน : x25 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade C Extraction Option Stone
0 0 Points
Can be obtained through equipment extraction.
จำนวน : x25 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade D Extraction Option Stone
0 0 Points
Can be obtained through equipment extraction.
จำนวน : x25 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade E Extraction Option Stone
0 0 Points
Can be obtained through equipment extraction.
จำนวน : x25 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade C Crystal
0 0 Points
Can be obtained through weapon extraction.
จำนวน : x250 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade D Crystal
0 0 Points
Can be obtained through weapon extraction.
จำนวน : x250 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Grade E Crystal
0 0 Points
Can be obtained through weapon extraction.
จำนวน : x250 ชิ้น
ลดราคา 20%
Blueprint(Insurgent's Necklace)
500 400 Points
x1
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 40%
Blueprint(Insurgent's Brooch)
500 300 Points
x1
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 40%
Blueprint(Insurgent's Chain)
500 300 Points
x1
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 40%
Blueprint (Artisan Topaz Brooch V)
200 120 Points
x1
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 40%
Blueprint (Artisan Aquamarine Ring V)
200 120 Points
x1
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
Blueprint (Artisan Spinel Ring V)
200 160 Points
x1
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
Blueprint (Artisan Green Mano Bracers V)
200 160 Points
x1
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
Blueprint (Artisan Cat Eye Bracers V)
200 160 Points
x1
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
Blueprint (Craftsman Topaz Necklace V)
200 160 Points
x1
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
Blueprint (Craftsman Aquamarine Bracers V)
200 160 Points
x1
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 40%
Blueprint (Craftsman Spinel Bracers V)
200 120 Points
x1
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
Blueprint (Craftsman Green Mano Ring V)
200 160 Points
x1
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
Blueprint (Craftsman Cat Eye Ring V)
200 160 Points
x1
จำนวน : x1 ชิ้น
<< Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>

Copyright © Rohan-Battle