หน้าหลัก ไอเท็มมอล เติมเงิน  
 
ID :
Point : 0
Online Point : 0
Donate : 0

Item Mall


Item Mall > All
จัดเรียงตาม :
ลดราคา 40%
Blueprint (Craftsman Cat Eye Ring IV)
100 60 Points
x1
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 40%
Deluxe Equipment Reinforcement Abradant 20%
50 30 Points
Deluxe Equipment Reinforcement Abrading Stone
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
Armor Reinforcement Stone I
30 24 Points
Permanently increases level of reinforced crafted Armor by 1.
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 40%
Armor Reinforcement Stone II
40 24 Points
Permanently increases level of reinforced crafted Armor by 2.
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 40%
Armor Reinforcement Stone III
50 30 Points
Armor Reinforcement Stone III
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Refinement Stone(100%)
0 0 Points
Using this stone will increase your refinement success rate.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 40%
Lion Crown
500 300 Points
Needed to fuse King Lion. Double Click to use.
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
Unicorn Horn
500 400 Points
Needed to fuse Holy Unicorn. Double Click to use.
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
Fairy Wings
500 400 Points
Needed to fuse Queen Fairy. Double Click to use.
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
Dragon Sphere
500 400 Points
Needed to fuse Royal Dragon. Double Click to use.
จำนวน : x1 ชิ้น
Premium Preservation Stone (up rate success +25 %)
250 Points
You can preserve your item once when weapon enhancement fails.
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
Egyptian Costume Head:15 day
500 400 Points
หมวกออ 30 ช/ญ
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
Egyptian Costume Armor:15 day
500 400 Points
ชุดออ 50 ช/ญ
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 40%
Snowman Allstat 10(15 days)
500 300 Points
Physicef def 250 All def 20 All Stat 10
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 40%
Lucky Stone 100 % (7 Days)
500 300 Points
DROP 100%
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
Persian Costume Head:15 day
500 400 Points
หมวกออ 30
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
Persian Costume Armor:15 day
500 400 Points
ออ 50
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
Adorned Wings of Silva VIP
500 400 Points
If forging succeeds, this item will increase the Elemental Attack Damage by 24-28%.
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 40%
Adorned Water Bottle of Marea VIP
500 300 Points
If forging succeeds, this item will increase your Critical Attack rate by 3~4%.
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
Adorned Spear of Roha VIP
500 400 Points
If forging succeeds, this item will increase your Weapon's Damage by 10-11%.
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
Adorned Leaf of Ohn VIP
500 400 Points
If forging succeeds, this item will decrease the damage you receive by 10~13%.
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
Adorned Incense Burner of Marea VIP
500 400 Points
If forging succeeds, this item will decrease the damage you receive by 10~13%.
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
Red Star Speedo 15 D
500 400 Points
ชุดออ 50 ชาย
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
Cap and Bell Quarter 15 D
500 400 Points
หมวกออ 30 VIP
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
Striped Angle Hat 15 D
500 400 Points
หมวก ออ 30 VIP
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
Velvet Leopard Speedo 15 D
500 400 Points
ชุดออ 30 ชาย
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
White Sand Beachwear (15 Days)
500 400 Points
ชุดออ 30 ชาย
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
White Sand Beachwear
500 400 Points
ชุดออ 30 หญิง
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 500 P
Black Wing Chun Uniform
0 0 Points
ชุดออ 30 หญิง
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
Brave Incense Burner of Marea 10-12 % (Gold)
500 400 Points
DROP 10-12 %
จำนวน : x1 ชิ้น
Gold Trophy (7Day)
500 Points
If kept in the inventory, the item's effects will be applied to the user.(Element: Darkness)
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 500 P
Traditional Korean 3tone Dress W (15 Days)
0 0 Points
ชุดออ30 หญิง
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 500 P
Traditional Korean 5tone Dress W (15 Days)
0 0 Points
ชุดออ 30 หญิง
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 500 P
Traditional Korean Jade Topcoat M(15 Days)
0 0 Points
ชุดออ 30 หญิง
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 500 P
Traditional Korean Indigo Topcoat M(15 Days)
0 0 Points
ชุดออสเตตัส 30 ชาย
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%
Traditional Korean Gamboge Topcoat M(15 Days)
500 400 Points
ชุดออสเตตัส50 ชาย
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 250 P
ใบแก้หัวแดง
0 0 Points
ใบแก้หัวแดง
จำนวน : x1 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Blessing Seal(4Hrs)
0 0 Points
This scroll will double the kill count you
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
Pet Revival Ticket
0 0 Points
This item revives your dead pet.
จำนวน : x100 ชิ้น
ลดราคา 20%Free Point 1 P
24HR Pet Food
0 0 Points
Feed for all pets. Feed 50 times every 24 hrs.
จำนวน : x100 ชิ้น
<< Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>

Copyright © Rohan-Battle